Нүүр хуудас

"Мэдээллийн технологи. Мэдээллийн систем" (МТМС) хичээл
Улирал 2010-2011

(Энэ веб хуудсыг Internet Explorer програмаар үзэхэд тохиромжтой!)


Лекцийн сэдвүүд/материалууд: © Б.Алтанхүү
 1. Компьютерын үндэс: Удиртгал (presentation) (pdf)
 2. Програм хангамж (Software) (presentation) (pdf)
 3. Математик тооцооны програм хангамж (presentation) (pdf)
 4. Компьютерын сүлжээний талаарх анхдагч мэдээллүүд (presentation) (pdf)
 5. Үргэлжлэл
 6. Өгөгдлийн сан (Database): Анхдагч мэдээллүүд (presentation) (pdf)
 7. Үргэлжлэл
 8. Интернет ба WWW (presentation) (pdf)

Семинарын сэдвүүд/материалууд:
 1. Fedora Linux үйлдлийн системтэй танилцах
 2. Электрон илтгэл бэлдэх MS Powerpoint програмтай танилцах (pdf) © Б.Золзаяа, МУБИС
 3. Хэмжилтийн үр дүнг компьютер ашиглан боловсруулах (pdf) © Б.Алтанхүү
 4. Mathcad системтэй танилцах: © Б.Алтанхүү
 5. Mathematica системтэй танилцах: © Б.Алтанхүү
 6. Веб хийх анхдагч технологи (html) (pdf) © Б.Алтанхүү

Бие даалт:

БИЕ ДААЛТЫН АЖЛЫН СЭДВҮҮД (pdf) - [Шинэчлэгдсэн: 2008/10/13]

Физик-1, Электроник-1 ангийн оюутнууд Бие даалтын ажил №3-ыг гүйцэтгэж, хураалгах эцсийн хугацаа нь 2009/12/16.
Түүнээс хойш бие даалт №3 хүлээж авахгүй. Бие даалтын ажлын сэдэв: "HTML хэлээр веб сайт хийх".
Бие даалтын ажлыг b_altankhuu@yahoo.com мэйл хаягаар илгээж болно.


Нэмэлт материалууд:
 1. MS Powerpoint програмын гарын авлага (холбоос) - [Нэмэгдсэн: 2008/09/25]
 2. MS Excel програмын тухай гарын авлага (pdf) © Б.Алтанхүү
 3. LaTex систем:
 4. Mathsoft Mathcad:
 5. Wolfram Mathematica:
 6. Тооцон бодох:
 7. Веб дизайн. HTML:

Бусад нэмэлт материалууд:
Шалгалтын дүн: